Актуальні питання масової комунікації
Географія та туризм
Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія
Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Літературознавчі студії
Методи та об’єкти хімічного аналізу
Мистецтво Лінгводидактики
Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики
Соціологічні студії
Теоретичні та прикладні питання економіки