Ars Linguodidacticae

Мистецтво Лінгводидактики

 

Рецензоване наукове фахове видання відкритого доступу

Категорія: Б

Галузь науки:

   Педагогічні науки

Галузь знань (спеціальність):

   01 Освіта/Педагогіка (011 Освітні, педагогічні науки)

Рік заснування:  2017

Періодичність: 2 рази на рік 

Індексування та архівування:

   Crossref

   DOAJ (Directory of Open Access Journals) 

   Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського  

ISSN: 2663-029X (друковане); 2663-0303 (електронне)

Головний редактор: Олеся ЛЮБАШЕНКО

E-пошта: alessialiubashenko@gmail.com