Collection of scientific works of the Military Institute KNU

Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка

 

Рецензоване наукове фахове видання відкритого доступу

Категорія: Б

Галузь науки:

   Технічні науки

Галузь знань (спеціальність):

   12 Інформаційні технології (124 Системний аналіз; 126 Інформаційні системи та технології)

   25 Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону (254 Забезпечення військ (сил); 255 Озброєння та військова техніка)

Рік заснування: 2006

Періодичність: 4 рази на рік

Індексування та архівування:

   Crossref  

   Наукова бібліотека ім. М.Максимовича Київського національного університету ім. Тараса Шевченка

   Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського

ISSN: 2524-0056 (друковане); 2519-481Х (електронне)

Головний редактор: Сергій ЛЄНКОВ

E-пошта: lenkov_s@ukr.net