Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика
Вісник КНУ ім.Тараса Шевченка. Іноземна філологія
Вісник КНУ ім.Тараса Шевченка. Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика
Вісник КНУ ім.Тараса Шевченка. Східні мови та літератури
Київські полоністичні студії
Літературознавчі студії
Мовні і концептуальні картини світу
Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики
Українське мовознавство
Шевченкознавчі студії