Problems of semantics, pragmatics and cognitive linguistics

Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики

 

Рецензоване наукове фахове видання відкритого доступу

Категорія: Б

Галузь науки:

   Філологічні науки

Галузь знань (спеціальність):

   03 Гуманітарні науки (035 Філологія)

Рік заснування:  2002

Періодичність: 2 рази на рік 

Індексування та архівування:

   Crossref

   Index Copernicus International (ICI)

   Research Bib

   Наукова бібліотека ім. М.Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка

   Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського  

ISSN: 2413-5593 (друковане); 2663-6530 (електронне)

Головний редактор: Ніна КОРБОЗЕРОВА

E-пошта: zbirnykninako@ukr.net