Українське_мовознавство

Українське мовознавство

 

Рецензоване наукове фахове видання відкритого доступу

Категорія: Б

Галузь науки:

   Філологічні науки 

Галузь знань (спеціальність):

   03 Гуманітарні науки (035 Філологія) 

Рік заснування:  1973

Періодичність: 1 раз на рік 

Індексування та архівування:

   Index Copernicus International (ICI)

   Наукова бібліотека ім. М.Максимовича Київського національного університету ім. Тараса Шевченка

   Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського

ISSN: 0320-3077 (друковане), 2616-7522 (електронне)

Головний редакторМіхаель МОЗЕР

E-пошта: ukr.movoznavstvo@knu.ua