Гідрологія, Гідрохімія і Гідроекологія

Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія

 

Рецензоване наукове фахове видання відкритого доступу

Категорія: Б 

Галузь науки:

   Географічні науки 

Галузь знань (спеціальність):

   10 Природничі науки (103 Науки про Землю)

Рік заснування: 2000

Періодичність: 4 рази на рік 

Індексування та архівування:

   Наукова бібліотека ім. М.Максимовича Київського національного університету ім. Тараса Шевченка

   Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського

ISSN: 2306-5680 (друковане)

Головний редактор: Валентин ХІЛЬЧЕВСЬКИЙ 

E-пошта: hydrozbirnyk-knu@ukr.net