Теоретичні_та_прикладні_питання_економіки

Теоретичні та прикладні питання економіки

 

Рецензоване наукове фахове видання відкритого доступу.

Категорія: Б

Галузь науки:

   Економічні науки

Галузь знань (спеціальність):

   05 Соціальні та поведінкові науки (051 Економіка)
   07 Управління та адміністрування (072 Фінанси, банківська справа та страхування; 073 Менеджмент; 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність)

Рік заснування:  2003

Періодичність: 2 рази на рік 

Індексування та архівування:

   Index Copernicus International (ICI)  

   Наукова бібліотека ім. М.Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка

   Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського  

ISSN: 2617-8044 (друковане)

Головний редактор: Галина ФИЛЮК

E-пошта: conference_ep@ukr.net