Літературні_студії

Літературознавчі студії

 

Рецензоване наукове фахове видання відкритого доступу

Категорія: Б

Галузь науки:

   Філологічні науки

Галузь знань (спеціальність):

   03 Гуманітарні науки (035 Філологія)

Рік заснування:  2001

Періодичність: 2 рази на рік 

Індексування та архівування:

   Наукова бібліотека ім. М.Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка

   Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського  

ISSN: 2520-6346 (друковане); 2520-6354 (електронне)

Головний редактор: Ірина ПОКРОВСЬКА

E-пошта:  litstudii_knu@ukr.net