Вісник КНУ ім.Тараса Шевченка. Хімія
Журнал Хроматографічного товариства
Методи та об’єкти хімічного аналізу
Український хімічний журнал
French-Ukrainian Journal of Chemistry