Journal of Computational and Applied Mathematics

Журнал обчислювальної та прикладної математики

 

Рецензоване наукове фахове видання відкритого доступу

Категорія: Б

Галузь науки:

   Технічні науки

Галузь знань (спеціальність):

   11 Математика та статистика (113  Прикладна математика)

   12 Інформаційні технології (122 Комп’ютерні науки; 124 Системний аналіз)

Рік заснування: 1997 

Періодичність: 2 рази на рік  

Індексування та архівування:

   Наукова бібліотека ім. М.Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка

   Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського  

ISSN: 2706-9680 (друковане); 2706-9699 (електронне)

Головний редактор: Сергій ЛЯШКО

E-пошта: num.appl.math.ed@gmail.com