Рекомендації Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення щодо дотримання норм Закону України «Про медіа» і правил поширення реклами та спонсорства.

     Читати

_________________

Оформлення списку використаних джерел до наукових робіт за вимогами міжнародного стилю цитування APA style references (7th Edition): методичні рекомендації
У посібнику подано приклади оформлення бібліографічних записів для різних видів видань у списку використаних джерел відповідно до вимог міжнародного стилю цитування APA style references (7th Edition). Упорядник: Марина Женченко.

     Читати

_________________

Порядок реєстрації наукових журналів у Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення

Відповідно до Розділу IX «Особливості правового регулювання діяльності медіа в умовах збройної агресії» Закону України «Про медіа» суб’єкти у сфері друкованих медіа, що діють на день набрання чинності цим Законом на підставі свідоцтва про реєстрацію друкованого засобу масової інформації, повинні до 31 березня 2024 року ОБОВ’ЯЗКОВО зареєструватися у Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення. Після спливу цього строку свідоцтва про реєстрацію друкованих засобів масової інформації втрачають чинність.

     Читати повністю

_________________

Партнерство Единбурзького університету та Київського національного університету імені Тараса Шевченка

На підтримку співпраці за темою «Координація онлайн-ресурсів» між Київським національним університетом імені Тараса Шевченка та Единбурзьким університетом в рамках міжнародного проєкту «Партнерство КНУ та Единбурзького університету» було підготовлено переклад двох навчальних посібників доктора медицини, доктора філософії в галузі медицини, автора курсів з академічного письма та наукової комунікації  для студентів аспірантів і викладачів Единбурзького університету Аллана Ґау.

Аллан Ґау. Написання ефективного реферату. Навчальний посібник.     Читати

Аллан Ґау. Написання ефективного огляду літератури. Навчальний посібник.     Читати

Навчальні посібники видано Інститутом академічного розвитку Единбурзького університету за CC-BY-ND Creative Commons licence. З оригіналами посібників англійською мовою можна ознайомитися на сайті Інституту академічного розвитку Единбурзького університету та в рубриці «Методична підтримка» англомовної версії порталу наукової періодики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

_________________

Наказ ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка “Про припинення співпраці із резидентами Російської федерації та Республіки Білорусь у сфері видавничої діяльності” 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 24 березня 2022 р. №355 “Про денонсацію Угод в галузі освіти та науки з Російською Федерацією” та постанови Кабінету Міністрів України від 09 квітня 2022 р. №417 “Про денонсацію Угод у галузі освіти і науки з Республікою Білорусь”.

     Читати повністю

_________________

Рекомендації Європейської асоціації редакторів наукової періодики (EASE) для авторів і перекладачів наукових статей англійською мовою (переклад українською мовою)

Рекомендації для авторів і перекладачів наукових статей містять прості, чіткі поради, спрямовані на підвищення ефективності міжнародної наукової комунікації. Вони також привертають увагу до етичних питань, зокрема критеріїв авторства, плагіату, конфлікту інтересів тощо. Вперше рекомендації було опубліковано у 2010 році, надалі видання оновлювалося щорічно до 2018 року. Поточне видання є у вільному доступі 30 мовами світу, у тому числі й українською (переклад: Ірина Ізарова, редагування перекладу: Ярослава Прихода, Марина Женченко, Олена Бориславська, Юлія Баклаженко).

     Читати повністю

_________________

Практичний посібник для науковців з використання можливостей Google Академії

Google Академія (або Google Scholar) є безкоштовним науковим інструментом пошуку й, водночас, відкритою наукометричною базою даних від найбільшої та найпотужнішої у світі пошукової системи Google.
Посібник розроблено Службою інформаційного моніторингу Наукової бібліотеки ім. М. Максимовича (упорядник: Марина Назаровець).

    Читати повністю