Вітаємо Вас на порталі наукової періодики
Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

 

Мета нашого проєкту:

  • структуроване представлення  та ефективне поширення в українському та міжнародному науковому просторі інформації про наукові журнали, засновником і видавцем яких є Київський національний університет імені Тараса Шевченка;
  • створення єдиної точки доступу для українських і зарубіжних науковців до якісного наукового контенту із різних галузей знань;
  • надання науково-методичної підтримки авторам, рецензентам, представникам редакцій наукових періодичних видань через публікацію рекомендацій міжнародних фахових асоціацій, науково-методичних матеріалів, записів вебінарів, підготовлених командами Координаційного центру із випуску серії наукових періодичних видань «Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка», Видавничо-поліграфічного центру «Київський університет» та Служби інформаційного моніторингу Наукової бібліотеки ім. М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

   

«Київський національний університет імені Тараса Шевченка є суб’єктом видавничої справи (Свідоцтво про внесення до державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції ДК № 1103 від 31.10.2002 р.)

 

На порталі вміщено коротку інформацію про наукові рецензовані видання відкритого доступу, засновником і видавцем яких є Київський національний університет імені Тараса Шевченка, зокрема: галузь науки, галузь знань, категорія, індексація в наукометричних базах, головний редактор, е-пошта редакції тощо та подано покликання на вебсайт кожного журналу для докладного ознайомлення з редакційною політикою, вимогами до статей, електронними версіями опублікованих наукових статей (усі статті мають номери  DOI).