КООРДИНАЦІЙНИЙ ЦЕНТР ІЗ ВИПУСКУ СЕРІЇ НАУКОВИХ ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ
«ВІСНИК КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА»

 

Координаційний центр із випуску серії наукових періодичних видань «Вісник Київського національного Університету імені Тараса Шевченка» (далі – КЦ), створено згiдно з ухвалою Вченої ради Київського нацiонального унiверситету імені Тараса Шевченка (протокол № 16 вiд 16.05.2022) за Наказом ректора № 263-22 від 20.05.2022 р. на підставі Положення про випуск cepiї наукових періодичних видань “Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка”. Зазначене Положення затверджено рішенням Вченої ради Київського національного Університету імені Тараса Шевченка (далі – Університет) (протокол № 13 від 07.02.2022) та набуло чинності за Наказом ректора № 78-32 від 08.02.2022 р.

 
МЕТА І ЗАВДАННЯ КООРДИНАЦІЙНОГО ЦЕНТРУ


Мета і завдання Координаційного центру – формування  стратегії видавничої діяльності редакцій наукових періодичних видань серії «Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка» (далі – Вісників Університету), спільної редакційної політики, забезпечення єдиних підходів до видавання Вісників Університету, контролю за дотриманням вимог, встановлених чинним законодавством, національними та міжнародними стандартами, нормативними документами Університету.

 
ФУНКЦІЇ КООРДИНАЦІЙНОГО ЦЕНТРУ

Функції, обов’язки та права КЦ регламентує Положення про Координаційний центр із випуску серії наукових періодичних видань «Вісник Київського національного Університету імені Тараса Шевченка» (Наказ ректора № 304-32 від 09.06.2022 р.).

 
КОМАНДА КООРДИНАЦІЙНОГО ЦЕНТРУ 


Марина ЖЕНЧЕНКО ДИРЕКТОРКА КЦ,  докторка наук із соціальних комунікацій, професорка кафедри видавничої справи та редагування Навчально-наукового інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

 

Ірина ІЗАРОВА ЗАСТУПНИЦЯ ДИРЕКТОРКИ КЦ ІЗ РЕДАКЦІЙНО-ЮРИДИЧНИХ ПИТАНЬ, докторка юридичних наук, професорка Навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

 

Ганна ХАРЛАМОВА ЗАСТУПНИЦЯ ДИРЕКТОРКИ КЦ ІЗ РЕДАКЦІЙНО-ТЕХНІЧНИХ ПИТАНЬ, докторка економічних наук, доцентка кафедри економічної кібернетики Економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

 

Ігор ВЕДМІДЬ ІНЖЕНЕР КЦ, завідувач сектора комп’ютерного забезпечення Наукової бібліотеки ім. М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

 

 

Аліна ВОЛИК  ТЕХНІЧНИЙ СЕКРЕТАР КЦ (від 19.06.2022 до 31.12.2022)кандидатка наук із соціальних комунікацій, провідна фахівчиня інформаційно-аналітичного сектору відділу НТІ Науково-дослідної частини Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

 

Марія НАУМОВА ТЕХНІЧНИЙ СЕКРЕТАР КЦ (від 01.01.2023), кандидатка економічних наук, асистентка кафедри економічної кібернетики Економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.