Text and Image Essential Problems in Art History

Текст і образ: Актуальні проблеми історії мистецтва

 

Рецензоване наукове фахове видання відкритого доступу

Категорія: Б

Галузь науки:

   Історичні науки

Галузь знань (спеціальність):

   03 Гуманітарні науки (032 Історія та археологія)

Рік заснування: 2016 

Періодичність: 2 рази на рік  

Індексування та архівування:

   Crossref

   DOAJ (Directory of Open Access Journals) 

   Index Copernicus International (ICI)

   Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського  

ISSN:  2519-4801 (електронне)

Головний редактор: Геннадій КАЗАКЕВИЧ

E-пошта: kazakevych@knu.ua