French-Ukrainian Journal of Chemistry

French-Ukrainian Journal of Chemistry

 

Рецензоване наукове фахове видання відкритого доступу.

Категорія: А

Галузь науки:

   Хімічні науки

Галузь знань (спеціальність):

   10 Природничі науки (102 Хімія)

Рік заснування:  2013

Періодичність: 2 рази на рік 

Індексування та архівування:

   BASE (Bielefeld Academic Search Engine)

   Crossref

   DOAJ (Directory of Open Access Journals) 

   OAJI (Open Academic Journals Index) 

   SIS (Scientific Indexing Services)

   Web of Science

ISSN:  2312-3222 (електронне)

Головний редактор: Зоя ВОЙТЕНКО

E-пошта: fr.ukr.j.chem@gmail.com