Journal_UkrCultStudies

Українські культурологічні студії

 

Рецензоване наукове фахове видання відкритого доступу.

Категорія: Б

Галузь науки:

   Культурологія 

Галузь знань (спеціальність):

   03 Гуманітарні науки (034 Культурологія)

Рік заснування:  2017

Періодичність: 2 рази на рік 

Індексування та архівування: 

   Crossref

   Index Copernicus International (ICI)

   DOAJ (Directory of Open Access Journals) 

   Index Copernicus International (ICI)

   Наукова бібліотека ім. М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка

   Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського 

ISSN: 2616-9967 (друковане), 2616-9975 (електронне)

Головний редактор: Марія РОГОЖА

E-пошта: ucs@knu.ua