Економічна та соціальна географія

 

Рецензоване наукове фахове видання відкритого доступу.

Категорія: Б

Галузь науки:

    Географічні науки

    Технічні науки 

Галузь знань (спеціальність):

   10 Природничі науки (103 Науки про Землю; 106 Географія)
   19 Архітектура та будівництво (193 Геодезія та землеустрій)

Рік заснування:  1966

Періодичність: 2 рази на рік 

Індексування та архівування:

    Index Copernicus International (ICI)

    Наукова бібліотека ім. М.Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка

    Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського  

ISSN: 2413-7154 (друковане), 2413-7553 (електронне)

Головний редактор: Костянтин МЕЗЕНЦЕВ

E-пошта: editor@bulletin-esgeograph.org.ua