Current issues of Ukrainian linguistics

Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика

 

Рецензоване наукове фахове видання відкритого доступу.

Категорія: Б

Галузь науки:

   Філологічні науки 

Галузь знань (спеціальність):

   03 Гуманітарні науки (035 Філологія) 

Рік заснування:  2000

Періодичність: 2 рази на рік 

Індексування та архівування:

   BRILL

   DOAJ (Directory of Open Access Journals)

   ERIH Plus (European Reference Index for the Humanities and Social Sciences)

   Index Copernicus International (ICI)

   OUCI (Open Ukrainian Citation Index)

   Research Bib 

   ROAD

   UlrichsWEB

   Наукова бібліотека ім. М.Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

   Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського   

ISSN: 2311-2697 (друковане), 2523-4870 (електронне)

Головний редактор: Лариса ШЕВЧЕНКО

E-пошта: style_m_k@ukr.net, apultp@univ.net.ua