Bulletin_of_Chemistry

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Хімія

 

Рецензоване наукове фахове видання відкритого доступу.

Категорія: Б

Галузь науки:

   Хімічні науки 

Галузь знань (спеціальність): 

   10 Природничі науки (102 Хімія)

Рік заснування: 1958

Періодичність: 1 раз на рік 

Індексування та архівування:

   Наукова бібліотека ім. М.Максимовича Київського національного університету ім. Тараса Шевченка

   Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського

ISSN: 1728-2209 (друковане)

Головний редактор: Володимир КОКОЗЕЙ

E-пошта: chemistry.bulletin@knu.ua, oksana.nadtoka@knu.ua