Ukrainian Psychological Journal

Український психологічний журнал

 

Рецензоване наукове фахове видання відкритого доступу

Галузь науки:

   Психологічні науки

Галузь знань (спеціальність):

   05 Соціальні та поведінкові науки (053 Психологія)

Рік заснування: 2016 

Періодичність: 2 рази на рік  

Індексування та архівування:

   Crossref 

   Index Copernicus International (ICI)

   Наукова бібліотека ім. М.Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка

   Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського  

ISSN: 2520-6265 (друковане); 2520-6273 (електронне)

Головний редактор: Іван ДАНИЛЮК

E-пошта: upj.editorial.office@gmail.com