Ukrainian Antarctic Journal

Український антарктичний журнал

 

Рецензоване наукове фахове видання відкритого доступу

Галузь науки:

   Біологічні науки

   Геологічні науки

   Фізико-математичні науки

Галузь знань (спеціальність):

   09 Біологія (091 Біологія та біохімія)

   10 Природничі науки (101 Екологія; 103 Науки про Землю; 104 Фізика та астрономія)

Рік заснування: 1997 

Періодичність: 2 рази на рік  

Індексування та архівування:

   Crossref

   DOAJ (Directory of Open Access Journals)

   ROAD (Directory of Open Access Scholarly Resources)

   Scopus

   Web of Science

   Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського  

ISSN: 1727-7485 (друковане); 2415-3087 (електронне)

Головний редактор: Віталій СТАРОСТЕНКО 

E-пошта: uac@uac.gov.ua