Almanac of Ukrainian Studies

Українознавчий альманах

 

Рецензоване наукове фахове видання відкритого доступу.

Категорія: Б

Галузь науки:

   Історичні науки

   Філософські науки

Галузь знань (спеціальність):

   03 Гуманітарні науки (032 Історія та археологія; 033 Філософія)

Рік заснування:  2009

Періодичність: 2 рази на рік 

Індексування та архівування:

   Crossref

   Наукова бібліотека ім. М.Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка

   Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського  

ISSN: 2520-2626 (друковане)

Головний редактор: Сергій РУДЕНКО

E-пошта: grabovskai@ukr.net