Advanced Information Technology

Сучасні інформаційні технології

 

Рецензоване наукове фахове видання відкритого доступу

Галузь науки:

   Технічні науки    

Галузь знань (спеціальність):

   12 Інформаційні технології (121 Інженерія програмного забезпечення; 124 Системний аналіз; 126 Інформаційні системи та технології)

Рік заснування: 2021

Періодичність: 6 разів на рік

Індексування та архівування:

   Crossref

   Наукова бібліотека ім. М.Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка  

ISSN: 2788-6603 (друковане)

Головний редактор: Віталій СНИТЮК

E-пошта: ait.knu.fit@gmail.com