Studia_Linguistica

Studia Linguistica

 

Рецензоване наукове фахове видання відкритого доступу.

Категорія: Б

Галузь науки:

    Філологічні науки

Галузь знань (спеціальність):

   03 Гуманітарні науки (035 Філологія)

Рік заснування:  2007

Періодичність: 2 рази на рік 

Індексування та архівування:

   Наукова бібліотека ім. М.Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка

   Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського  

ISSN: 2411-1562 (друковане)

Головний редактор: Ірина ГОЛУБОВСЬКА

E-пошта: studia.linguistica@ukr.net