Соціологічні_студії

Соціологічні студії

 

Рецензоване наукове фахове видання відкритого доступу

Категорія: Б

Галузь науки:

   Соціологічні науки

Галузь знань (спеціальність):

   05 Соціальні та поведінкові науки (054 Соціологія)

Рік заснування: 2012

Періодичність: 2 рази на рік 

Індексування та архівування:

   BASE (Bielefeld Academic Search Engine)

   Crossref

   DOAJ (Directory of Open Access Journals) 

   ERIH Plus (European Reference Index for the Humanities and Social Sciences)

   Index Copernicus International (ICI)

   OpenAIRE

   OUCI (Open Ukrainian Citation Index)

   Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського  

ISSN: 2306-3971 (друковане); 2521-1056 (електронне)

Головний редактор: Світлана САЛЬНІКОВА

E-пошта: socio-studios@vnu.edu.ua