Scientific Notes of the Institute of Journalism

Наукові записки Інституту журналістики

 

Рецензоване наукове фахове видання відкритого доступу.

Категорія: Б

Галузь науки:

    Соціальні комунікації 

Галузь знань (спеціальність):

   06 Журналістика (061 Журналістика)

Рік заснування:  2000

Періодичність: 2 рази на рік 

Індексування та архівування:

   ERIH Plus (European Reference Index for the Humanities and Social Sciences)  

   Index Copernicus International (ICI)

   Наукова бібліотека ім. М.Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка

   Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського  

ISSN: 2522-1272 (друковане)

Головний редактор: Володимир РІЗУН

E-пошта: publishing.group.ij@gmail.com