Polish Studies of Kyivi

Київські полоністичні студії

 

Рецензоване наукове фахове видання відкритого доступу

Галузь науки:

   Філологічні науки

Галузь знань (спеціальність):

   03 Гуманітарні науки (035  Філологія)

Рік заснування: 1999 

Періодичність: 1 раз на рік  

Індексування та архівування:

   Crossref 

   Наукова бібліотека ім. М.Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка

   Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського  

ISSN: 2520-2103 (друковане)

Головний редактор: Ростислав РАДИШЕВСЬКИЙ