Folia_Philologica

Folia Philologica

 

Рецензоване наукове фахове видання відкритого доступу

Категорія: Б

Галузь науки:

   Філологічні науки 

Галузь знань (спеціальність):

   03 Гуманітарні науки (035 Філологія) 

Рік заснування:  2021

Періодичність: 2 рази на рік 

Індексування та архівування:

   Crossref

   Index Copernicus International (ICI)   

ISSN: 2786-5908 (друковане), 2709-8494 (електронне)

Головний редактор: Ігор КОРОЛЬОВ

E-пошта: editor@foliaphilologica.uni.kyiv.ua