Ethnic History of European Nations

Етнічна історія народів Європи

 

Рецензоване наукове фахове видання відкритого доступу

Галузь науки:

   Історичні науки

Галузь знань (спеціальність):

   03 Гуманітарні науки (032 Історія та археологія)

Рік заснування: 1999 

Періодичність: 3 рази на рік  

Індексування та архівування:

   Crossref

   Наукова бібліотека ім. М.Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка

   Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського  

ISSN: 2309-9356 (друковане); 2518-1270 (електронне)

Головний редактор: Анатолій КОЦУР

E-пошта: etnichna.istoria@gmail.com