The Journal of Ukrainian history

Часопис української історії

 

Рецензоване наукове фахове видання відкритого доступу

Галузь науки:

   Історичні науки

Галузь знань (спеціальність):

   03 Гуманітарні науки (032 Історія та археологія)

Рік заснування: 2005 

Періодичність: 2 рази на рік  

Індексування та архівування:

   Crossref 

   Index Copernicus International (ICI)

   Наукова бібліотека ім. М.Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка

   Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського  

ISSN: 2522-4611 (друковане)

Головний редактор: Анатолій КОЦУР

E-пошта: kotsurap@meta.ua