Американська історія і політика
Вісник КНУ ім.Тараса Шевченка. Історія
Етнічна історія народів Європи
Європейські історичні студії
Текст і образ: Актуальні проблеми історії мистецтва
Українознавчий альманах
Часопис української історії