American History & Politics

Американська історія і політика

 

Рецензоване наукове фахове видання відкритого доступу

Категорія: Б

Галузь науки:

   Історичні науки

Галузь знань (спеціальність):

    03 Гуманітарні науки (032 Історія та археологія)

Рік заснування: 2016 

Періодичність: 2 рази на рік  

Індексування та архівування:

   DOAJ (Directory of Open Access Journals) 

   Index Copernicus International (ICI)

   Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського  

ISSN: 2521-1706 (друковане); 2521-1714 (електронне)

Головний редактор: Олег МАШЕВСЬКИЙ 

E-пошта: americanist2016@gmail.com