Administrative law and process

Адміністративне право і процес

 

Рецензоване наукове фахове видання відкритого доступу

Категорія: Б

Галузь науки:

  Юридичні науки

Галузь знань (спеціальність):

  08 Право (081 Право)

Рік заснування: 2012 

Періодичність: 4 рази на рік  

Індексування та архівування:

   Index Copernicus International (ICI)

   Наукова бібліотека ім. М.Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка

   Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського  

ISSN: 2227-796X (друковане); 2617-8354 (електронне)

Головний редактор: Роман МЕЛЬНИК

E-пошта: applaw@uni.kiev.ua