Київські полоністичні студії
Образ
Політологічний вісник
Соціальне право
Текст і образ: Актуальні проблеми історії мистецтва
Український психологічний журнал