Bulletin_of_LegalStudies

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Юридичні науки

 

Рецензоване наукове фахове видання відкритого доступу.

Категорія: Б

Галузь науки:

   Юридичні науки 

Галузь знань (спеціальність):

   08 Право (081 Право) 

Рік заснування:  1958

Періодичність: 2 рази на рік 

Індексування та архівування:

   Crossref 

   Наукова бібліотека ім. М.Максимовича Київського національного університету ім. Тараса Шевченка 

   Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського

ISSN: 1728-2195 (друковане), 2079-908X (електронне)

Головний редактор: Юрій ПРИТИКА

E-пошта: legal.bulletin@knu.ua