Bulletin_of_SocialWork

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Соціальна робота

 

Рецензоване наукове фахове видання відкритого доступу.

Категорія: Б 

Галузь науки:

   Педагогічні науки

   Психологічні науки 

Галузь знань (спеціальність):

   01 Освіта/Педагогіка (11 Освітні, педагогічні науки)

   05 Соціальні та поведінкові науки (53 Психологія)

   23 Соціальна робота (231 Соціальна робота)

Рік заснування: 2016

Періодичність: 2 рази на рік 

Індексування та архівування:

   Crossref

   Наукова бібліотека ім. М.Максимовича Київського національного університету ім. Тараса Шевченка

   Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського

ISSN: 2616-7778 (друковане); 2616-7786 (електронне)

Головний редактор: Олена ЧУЙКО 

E-пошта: social.bulletin@knu.ua, socr.socp@gmail.com