Bulletin_of_OrientalLangLit

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Східні мови та літератури

 

Рецензоване наукове фахове видання відкритого доступу

Категорія: Б

Галузь науки:

   Філологічні науки 

Галузь знань (спеціальність):

   03 Гуманітарні науки (035 Філологія)

Рік заснування: 1997

Періодичність: 1 раз на рік 

Індексування та архівування:

   Crossref

   Наукова бібліотека ім. М.Максимовича Київського національного університету ім. Тараса Шевченка 

   Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського

ISSN: 1728-242X (друковане); 2786-5983 (електронне) 

Головний редактор: Олена МАЗЕПОВА 

E-пошта: oriental.bulletin@knu.ua