Bulletin_of_Psychology

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Психологія 

 

Рецензоване наукове фахове видання відкритого доступу.

Категорія: Б 

Галузь науки:

   Психологічні науки 

Галузь знань (спеціальність):

   05 Соціальні та поведінкові науки (053 Психологія)

Рік заснування:  2014

Періодичність: 2 рази на рік

Індексування та архівування:

   Index Copernicus International (ICI)

   OAJI (Open Academic Journals Index)

   OUCI (Open Ukrainian Citation Index)

   Research Bib 

   SIS (Scientific Indexing Services) 

   Наукова бібліотека ім. М.Максимовича Київського національного університету ім. Тараса Шевченка

   Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського 

ISSN: 2518-1378 (друковане), 2708-6038 (електронне)

Головний редактор: Іван ДАНИЛЮК 

E-пошта: phsychology.bulletin@knu.ua, main.bpsy.knu@gmail.com