Bulletin_of_Pedagogy

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Педагогіка

 

Рецензоване наукове фахове видання відкритого доступу.

Категорія: Б

Галузь науки:

   Педагогічні науки 

Галузь знань (спеціальність):

   01 Освіта/Педагогіка

Рік заснування:  2015

Періодичність: 2 рази на рік  

Індексування та архівування:

   Index Copernicus International (ICI)

   Наукова бібліотека ім. М.Максимовича Київського національного університету ім. Тараса Шевченка

   Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського

ISSN: 2415-3699 (друковане); 2617-4510 (електронне)  

Головний редактор: Алла МАРУШКЕВИЧ

E-пошта: pedagogy.bulletin@knu.ua, pedvisnyk@gmail.com