Bulletin_of_IntRelations

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

  Міжнародні відносини

 

Рецензоване наукове фахове видання відкритого доступу.

Категорія: Б 

Галузь науки:

   Юридичні науки

   Політичні науки

   Економічні науки 

Галузь знань (спеціальність): 

   29 Міжнародні відносини (292  Міжнародні економічні відносини, 293  Міжнародне право)

   05 Соціальні та поведінкові науки (051  Економіка)  

Рік заснування: 2006

Періодичність: 2 рази на рік 

Індексування та архівування:

   Наукова бібліотека ім. М.Максимовича Київського національного університету ім. Тараса Шевченка

   Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського

ISSN: 1728-2292 (друковане)

Головний редактор: Микола ДОРОШКО  

E-пошта: intern.bulletin@knu.ua, ndch_imv_mev@ukr.net