Bulletin_of_LitLangFolk

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика

 

Рецензоване наукове фахове видання відкритого доступу.

Категорія: Б 

Галузь науки:

   Філологічні науки

Галузь знань (спеціальність):

   03 Гуманітарні науки (035  Філологія)

Рік заснування: 1958

Періодичність: 2 рази на рік 

Індексування та архівування:

   Crossref

   DOAJ (Directory of Open Access Journals)

   Index Copernicus International (ICI)

   UlrichsWEB

   Наукова бібліотека ім. М.Максимовича Київського національного університету ім. Тараса Шевченка 

   Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського

ISSN: 1728-2659 (друковане);  2709-8494 (електронне)

Головний редактор: Світлана ГРИЦЕНКО 

E-пошта: litmov.bulletin@knu.ua, philologyjournal1958@gmail.com, o.lazer-pankiv@knu.ua