Bulletin_of_ForeignPhil

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Іноземна філологія

 

Рецензоване наукове фахове видання відкритого доступу. 

Галузь науки:

   Філологічні науки

Галузь знань (спеціальність):

   03 Гуманітарні науки (035 Філологія) 

Рік заснування:  1958

Періодичність: 2 рази на рік

Індексування та архівування: 

   Наукова бібліотека ім. М.Максимовича Київського національного університету ім. Тараса Шевченка 

   Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського

ISSN: 1728-2683 (друковане); 2079-9101 (електронне)

Головний редактор: Лада КОЛОМІЄЦЬ 

E-пошта: forphil.bulletin@knu.ua, inozem_filolog@ukr.net