Bulletin_of_Geography

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Географія

 

Рецензоване наукове фахове видання відкритого доступу.

Категорія: Б 

Галузь науки:

   Географічні науки 

Галузь знань (спеціальність):

   10 Природничі науки (103 Науки про Землю, 106 Географія)

   19 Архітектура та будівництво (193 Геодезія та землеустрій)

Рік заснування: 1958

Періодичність: 4 рази на рік 

Індексування та архівування:

   Crossref

   Index Copernicus International (ICI)

   Наукова бібліотека ім. М.Максимовича Київського національного університету ім. Тараса Шевченка

   Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського

ISSN: 1728-2721 (друковане); 2521-1935 (електронне)

Головний редактор: Сергій ЗАПОТОЦЬКИЙ 

E-пошта: geovisnyk.knu@gmail.com