Bulletin_of_PhysMat

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Фізико-математичні науки

 

Рецензоване наукове фахове видання відкритого доступу.

Категорія: Б

Галузь науки:

   Фізико-математичні науки

   Технічні науки 

Галузь знань (спеціальність):

   10 Природничі науки (104  Фізика та астрономія, 105 Прикладна фізика та наноматеріали)

   11 Математика та статистика (111  Математика, 112  Статистика, 113 Прикладна математика)

   12 Інформаційні технології (121 Інженерія програмного забезпечення, 122  Комп’ютерні науки, 123 Комп’ютерна інженерія, 124  Системний аналіз)

Рік заснування: 1958

Періодичність: 2 рази на рік 

Індексування та архівування:

   BASE (Bielefeld Academic Search Engine)

   Crossref

   exaly

   EZB (Electronic Journals Library)

   Fatcat 

   Index Copernicus International (ICI)

   JournalTOCs

   LC Catalog (Library Of Congress) 

   OUCI

   ResearchBib

   ResearchGate

   ROAD

   Scilit

   SIS (Scientific Indexing Services) 

   UNIVERSITATS BIBLIOTHEK LEIPZING (UBL) 

   zbMATH (Zentralblatt MATH)

   Наукова бібліотека ім. М.Максимовича Київського національного університету ім. Тараса Шевченка 

   Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського

   РЕЄСТР наукових видань України 

ISSN:  1812-5409 (друковане); 2218-2055 (електронне)

Головний редактор: Ірина РОЗОРА 

E-пошта: physmath.bulletin@knu.ua