Bulletin_of_Philosophi

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Філософія

 

Рецензоване наукове фахове видання відкритого доступу.

Категорія: Б

Галузь науки:

   Філософські науки 

Галузь знань (спеціальність):

   03 Гуманітарні науки (033  Філософія)

Рік заснування: 1958

Періодичність: 2 рази на рік 

Індексування та архівування:

   Crossref

   Index Copernicus International (ICI)  

   Наукова бібліотека ім. М. Максимовича Київського національного університету ім. Тараса Шевченка 

   Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського

ISSN: 2523-4064 (друковане); 2523-4072 (електронне)

Головний редактор: Сергій РУДЕНКО

E-пошта: philosophy.bulletin@knu.ua, rudenkosrg@gmail.com