Bulletin_of_Economics

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Економіка

 

Рецензоване наукове фахове видання відкритого доступу.

Категорія: Б

Галузь науки:

   Економічні науки

Галузь знань (спеціальність):

   05 Соціальні та поведінкові науки (051 Економіка)

   07 Управління та адміністрування (071 Облік і оподаткування, 072  Фінанси, банківська справа та страхування, 073 Менеджмент, 075 Маркетинг, 076  Підприємництво, торгівля та біржова діяльність)

   29 Міжнародні відносини (292 Міжнародні економічні відносини)

Рік заснування:  1958 

Періодичність: 2 рази на рік

Індексування та архівування:

   BASE (Bielefeld Academic Search Engine)

   Crossref

   DOAJ (Directory of Open Access Journals)

   ERIH Plus (European Reference Index for the Humanities and Social Sciences)

   Index Copernicus International (ICI)

   J-Gate

   JIC Index (Journal`s International Compliance Index) 

   ROAD

   UlrichsWEB

   WorldCat

   Наукова бібліотека ім. М.Максимовича Київського національного університету ім. Тараса Шевченка 

   Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського

ISSN: 1728-2667 (друковане); 2079-908X (електронне)

Головний редактор: Анжела ІГНАТЮК

E-пошта: bulletin.economics@knu.ua