Bulletin_of_PublicAdmin

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Державне управління

 

Рецензоване наукове фахове видання відкритого доступу.

Категорія: Б 

Галузь науки:

   Державне управління 

Галузь знань (спеціальність):

   28 Публічне управління та адміністрування (281 Публічне управління та адміністрування)

Рік заснування: 2014

Періодичність: 2 рази на рік 

Індексування та архівування:

  Crossref

  Index Copernicus International (ICI) 

  Наукова бібліотека ім. М. Максимовича Київського національного університету ім. Тараса Шевченка

  Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського

ISSN: 2616-9193 (друковане); 2616-9207 (електронне)

Головний редактор: Лариса КОМАХА 

E-пошта: gov.bulletin@knu.ua, apmv@clouds.iir.edu.ua