Bulletin_of_Biology

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Біологія

 

Рецензоване наукове фахове видання відкритого доступу.

Категорія: Б

Галузь науки:

   Біологічні науки
Галузь знань (спеціальність): 

   09 Біологія (091 Біологія)

Рік заснування: 1958

Періодичність: 4 рази на рік 

Індексування та архівування:

   DOAJ (Directory of Open Access Journals)   

   Index Copernicus International (ICI)

   Research Bib

   Наукова бібліотека ім. М.Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка

   Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського

 ISSN: 1728-2748 (друковане); 2308-8036 (електронне) 

Головний редактор: Людмила ОСТАПЧЕНКО 

E-пошта: biovisnyk@knu.ua