Bulletin_of_Astronomy

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Астрономія

 

Рецензоване наукове фахове видання відкритого доступу.

Категорія: Б

Галузь науки:

   Фізико-математичні науки

Галузь знань (спеціальність):

   10 Природничі науки (104 Фізика та астрономія)

Рік заснування: 1958

Періодичність: 2 рази на рік

Індексування та архівування:

   Наукова бібліотека ім. М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

   Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського

ISSN: 1728-273X (друковане); 2079-9055 (електронне)

Головний редактор: Василь ІВЧЕНКО

E-пошта: visnyk.astronomiya@knu.ua